30.5.2017

Ke stažení

Otázky a odpovědi:

Otázky a odpovědi ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců – 1. díl

Otázky a odpovědi – paní Svatošová 

Interpelace Daniel Hakl

Dotaz na zahájení a průběh správního řízení s realizátorem kácení na ÚTUMu pro porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb..

Interpelace Daniel Hakl – 20. 9. 2017

Odpověď na interpelaci D. Hakla – 18. 10. 2017

Další dokumenty:

UTUM revitalizace prvni faze

Studie_proveditelnosti_ÚTUM_Revitalizace_poškozených_a_nevhodně_využívaných_zelených_ploch_z března 2014

OŽP MHMP – Vyjádření se k Revitalizaci Milíčovských kopců ze dne 17. 3. 2014

Vyjádření Stavebního odboru k revitalizaci ze dne 19. 3. 2014

OŽP Praha 11 – Vyjádření se k Revitalizaci Milíčovských kopců ze dne 3. 9. 2014

Povolení ke kácení (prosinec 2016)

Studie_proveditelnosti_milicovske_kopce_ZONAarch_2017-03

Vyhodnocení ankety – celkové výsledky_2017-04

Vyhodnocení ankety – obyvatelé MČ_Praha-Újezd_2017-04

Zápis_ZMČ_Praha-Újezd_ 2017_04_26

Zápis_ZMČ_Praha-Újezd_2017_05_17

Dopis MČ Praha Újezd u Průhonic adresovaný Ministerstvu Životního Prostředí

Vyjadreni_mc_praha_11_ke_studii_milicovske_kopce_ze dne 9. 5. 2017

Protokol inspekce životního prostředí

Žádost o pozastavení prací na Milíčovských kopcích z 31. 5. 2017

Vyjádření Petra Lukeše, 1. zástupce starosty MČ Praha 11 k podnětu k prošetření revitalizace Milíčovských kopců zaslanému na MŽP ze dne 16. 6. 2017

Vyjádření_CIZP_2017

Zpřístupnění informace ČIŽP k správnímu řízení s realizátorem kácení na Milíčovských kopcích – 10. 10. 2017

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ zpracovaný v roce 2018

Průvodní zpráva – souhrnný plán péče o zeleň

Souhrnný plán péče o zeleň – tabulková část

vykresova-cast-lesopark