Dotaz na zahájení a průběh správního řízení s realizátorem kácení na ÚTUMu pro porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb..

Je ticho po pěšině… Vykácené plochy na třetím kopci pomalu zarůstají náletovými dřevinami a bylinami. Udržují se jen původně plánované průseky. Hromádky štěrku v rozích „paloučku pro včely“ zůstávají. Tak se ptáme, co bude dál. Proto jsme vznesli dotaz na ČIŽP i na zastupitele MČ Praha – Újezd u Průhonic.

Podnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích

Dobrý den přeji, ráda bych tímto podala podnět k dalšímu prošetření průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích. Jsem již jedenáct let organizátorkou veřejné úklidové akce Čisté kopce, která se koná jednou do roka a klade si za cíl jak vyčistit kopce od odpadků, tak i mít výchovný charakter pro děti, které se této akce spoli s Přečíst si víc oPodnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích[…]