Jarní úklid Milíčovských kopců

Úklid proběhne v neděli 15. dubna od 14.00 hodin na Milíčovských kopcích. Sraz je u prvního kopce pod ulicí Proutěná, kde budou k dispozici rukavice a pytle na odpadky. Letos poprvé pořádá jarní úklid Milíčovských kopců MČ Praha – Újezd u Průhonc bez spolupráce dobrovolníků. Letos se přidává Trash Hero Praha. Prosíme případné dotazy týkající Přečíst si víc oJarní úklid Milíčovských kopců[…]

Charitativní běh pro Nadaci Naše Dítě

První ročník Pohybem pro dobrou věc přes tři Milíčovské kopce Sobota 23. 9. 2017 – start ve 14:00 od dřevěné kočky na konci ulice Ke Smrčině Pořádá MČ Praha Újezd u Průhonic – patronkou závodu je Radka Rosická. Pro sportovní i nesportovní rodiny, pro maminky s kočárky, pro běžce s pejsky, pro všechny, kteří chtějí Přečíst si víc oCharitativní běh pro Nadaci Naše Dítě[…]

Odpověď od České inspekce životního prostředí

Obdrželi jsme odpověď od ČIŽP na podnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích. „Inspekce ověřila, že Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Na základě ustanovení § 77 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. měl povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona Přečíst si víc oOdpověď od České inspekce životního prostředí[…]

Anketa

Chceme vědět, jak se na dění kolem Milíčovských kopců dívají občané okolních čtvrtí i návštěvníci zdaleka. Pejskaři, maminky s kočárky, sportovci všeho ražení, důchodci na procházce, prostě všichni, kteří Milíčovské kopce navštěvují. Připravili jsme proto malou anketu a budeme vám vděční, když jí věnujete pár minut a podělíte se s námi o vaše názory.