Odpověď od České inspekce životního prostředí

Obdrželi jsme odpověď od ČIŽP na podnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích. „Inspekce ověřila, že Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Na základě ustanovení § 77 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. měl povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona Přečíst si víc oOdpověď od České inspekce životního prostředí[…]

Anketa

Chceme vědět, jak se na dění kolem Milíčovských kopců dívají občané okolních čtvrtí i návštěvníci zdaleka. Pejskaři, maminky s kočárky, sportovci všeho ražení, důchodci na procházce, prostě všichni, kteří Milíčovské kopce navštěvují. Připravili jsme proto malou anketu a budeme vám vděční, když jí věnujete pár minut a podělíte se s námi o vaše názory.