Podnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích

Dobrý den přeji, ráda bych tímto podala podnět k dalšímu prošetření průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích. Jsem již jedenáct let organizátorkou veřejné úklidové akce Čisté kopce, která se koná jednou do roka a klade si za cíl jak vyčistit kopce od odpadků, tak i mít výchovný charakter pro děti, které se této akce spoli s Přečíst si víc oPodnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích[…]