Odpověď od České inspekce životního prostředí

Obdrželi jsme odpověď od ČIŽP na podnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích.

“Inspekce ověřila, že Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Na základě ustanovení § 77 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. měl povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydávat Magistrát hlavního města Prahy a nikoliv Úřad městské části Praha Újezd. Jedná se o porušení § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a inspekce na toto pochybení upozorní příslušné orgány státní správy. V době, kdy bylo kácení prováděné existovalo nicméně pravomocné povolení. Na kácení jako takové nelze pohlížet jako na protiprávní jednání. Zároveň inspekce konstatuje, že zjištěný rozsah kácení je větší, než je uvedeno v neoprávněně vydaném, ale v době kácení již pravomocném rozhodnutí. Jedná se tedy o porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a s tím, kdo realizoval kácení, bude zahájeno správní řízení.”

Celá Odpověď ke stažení zde

 

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.

1 komentář u „Odpověď od České inspekce životního prostředí

  • Four to five glasses of this fruit juice have to be consumed weekly to get the desired result. Thus, in the event the muscles within the penile area are relaxed, more blood will enter the penis and a harder erection will occur.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *