Odpověď od České inspekce životního prostředí

Obdrželi jsme odpověď od ČIŽP na podnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích.

„Inspekce ověřila, že Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Na základě ustanovení § 77 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. měl povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydávat Magistrát hlavního města Prahy a nikoliv Úřad městské části Praha Újezd. Jedná se o porušení § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a inspekce na toto pochybení upozorní příslušné orgány státní správy. V době, kdy bylo kácení prováděné existovalo nicméně pravomocné povolení. Na kácení jako takové nelze pohlížet jako na protiprávní jednání. Zároveň inspekce konstatuje, že zjištěný rozsah kácení je větší, než je uvedeno v neoprávněně vydaném, ale v době kácení již pravomocném rozhodnutí. Jedná se tedy o porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a s tím, kdo realizoval kácení, bude zahájeno správní řízení.“

Celá Odpověď ke stažení zde

 

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *